U bevindt zich hier:

nl.ActiveXperts.com > Network Component
ActiveXperts Network Component
ActiveXperts Network Component

quicklinks

Product overzicht

Het toevoegen van netwerk communicatie mogelijkheden aan applicaties en scripts is doorgaans niet eenvoudig. Het vereist gespecialiseerde kennis, die niet altijd aanwezig is bij de gebruiker. Ontwikkelaars en administrators die VBScript, Visual Basic en Visual C++ programmatuur/scripts schrijven, vertrouwen daarom al jaren op de door ActiveXperts ontwikkelde "ActiveXperts Network Component".


How to use ActiveXperts Network Component Visual Studio.NET project Web Application GUI Application Console Application
Startup screen MS Visual Studio .NET web application .NET GUI application Console application

Met ActiveXperts Network Component kunt u communiceren over TCP/IP netwerken, inclusief het Internet. ActiveXperts Network Component is een ActiveX/COM component dat zorg draagt voor een eenvoudig script-interface voor TCP/IP communicatie. Met ActiveXperts Network Component kunt u op een eenvoudige manier netwerk-functionaliteit toevoegen aan uw applicaties en scripts.

ActiveXperts Network Component omvat de volgende objecten:

 • Icmp object - Bekijk of een andere computer bereikt kan worden via het netwerk. Stel vast hoe lang het duurt voordat een pakket terugkeert vanaf de andere computer; dit geeft de afstand aan in netwerk termen;
 • Http object - Log aan bij een (secure) web server, vraag web pagina's op en analyseer de inhoud. Ondersteunt Proxy servers, SSL en wachtwoord beveiligde web sites;
 • FtpServer/FtpFile objecten - Log aan op een FTP server, verander de working directory en get/put bestanden;
 • Tftp object - Get/put bestanden van/naar een TFTP server;
 • DnsServer/DnsRecord objecten - Query domain name service (DNS) servers;
 • Ntp object - Query NTP time servers en vraag de actuele datum en tijd op. Bereken het tijdsverschil tussen computers om te zien of de tijd wel juist is gezet op andere computers;
 • Ssh object - Voer een commando of Shell Script uit op een UNIX of LINUX computer op een veilige manier, m.b.v. SSH. Gebruik een 'private key' bestand om in te loggen. Lees StdErr en StdOut;
 • Rsh object - Voer een commando of Shell Script uit op UNIX or LINUX computers, die de RSH (Remote Shell Script) daemon hebben draaien. Lees StdErr en StdOut uit;
 • SnmpManager object - Gebruik de volgende SNMP operaties: Get, GetNext, Set en Trap; ondersteunt SNMP v1 en SNMP v2c;
 • SnmpTrapManager object - Verzend en ontvang SNMP traps van/naar (andere) SNMP agents. Ondersteunt SNMP v1 en SNMP v2c;
 • SnmpMibBrowser object - Laadt een MIB database in het geheugen en doorloop alle objecten en bekijk alle eigenschappen;
 • Tcp object - Creeer een eigen client/server applicatie; de server-applicatie luistert naar een binnenkomende connectie op een bepaalde poort;
 • TraceRoute object - Volg IP pakketten van een netwerk op hun weg naar een gegevens host;
 • Udp object - Creeer eeb UDP-gebaseerde client/server applicatie; creeer een UDP-gebaseerde broadcast applicatie;
 • IPtoCountry object - Het IPtoCountry object vertaalt IP addressen naar landen. Gebruik het voor web server log analyse, marketing doeleinden etc.;
 • VMware - VMware ESXi Host / Virtual Machines.
 • Wake-On-LAN object; Power-up computers vanaf afstand.
 • Xen - Citrix Xen Host / Virtual Machines.

ActiveXperts Network Component is gebaseerd op Winsock; In tegenstelling tot vele toolkits op de markt, maakt ActiveXperts Network Component gebruik van Winsock; het vervangt Winsock niet! De installatie van ActiveXperts Network Component houdt uw systeem schoon!

De performance van de software module is uitstekend, dankzij de multi-threaded architectuur. Het heeft zijn sterkte bewezen in de loop der jaren, in vele zakelijke, professionele markten.

ActiveXperts Network Component is een ActiveX/COM-component, en kan o.a. gebruikt worden bij de volgende ontwikkel- en scripting-talen:

 • Visual Basic .NET;
 • Visual C# .NET ;
 • Visual Basic 5.x of hoger;
 • Visual C++ 5.x of hoger;
 • Borland Delphi 7.x of hoger;
 • Borland C++ Builder 6.x of hoger;
 • ASP .NET ;
 • ASP 2.x ;
 • PHP;
 • VBScript;
 • Java/Javascript;
 • HTML;
 • Elke andere ontwikkel platform die ActiveX/COM componenten ondersteunt.

ActiveXperts Network Component kan gebruikt worden binnen de volgende besturingssystemen:

 • Windows 2012 R2 (64 bit);
 • Windows 2012 (64 bit);
 • Windows 2008 R2 (64 bit);
 • Windows 2008 (32 bit / 64 bit);
 • Windows 2003 (32 bit / 64 bit);
 • Windows 10 (32 bit / 64 bit);
 • Windows 8 (32 bit / 64 bit);
 • Windows 7 (32 bit / 64 bit);
 • Windows Vista (32 bit / 64 bit);
 • Windows XP (32 bit / 64 bit).

Code Snippets

De volgende code snippets (VBScript) illustreren hoe ActiveXperts Network Component gebruikt kan worden.

Voor meer voorbeelden, ga naar de Online ActiveXperts Network Component Samples pagina.

Ping een host

Set icmpObj = CreateObject("AxNetwork.Icmp")

Do
 strHost = inputbox( "Enter host", "Input", "192.168.1.10" )
Loop until strHost <> ""

icmpObj.Ping strHost, 2000 ' Timeout 2000 ms
If( icmpObj.LastError = 0 ) Then
 WScript.Echo "Duration:" & icmpObj.LastDuration & "ms"
Else
 WScript.Echo "Error " & icmpObj.LastError
End If

WScript.Echo "Ready."

Lees een web site

Set objHttp = CreateObject("AxNetwork.Http")

Do
 strUrl = inputbox( "Enter URL", "Input", "www.activexperts.com" )
Loop until strUrl <> ""

objHttp.Connect( strUrl )
If( objHttp.LastError = 0 ) Then
 strData = objHttp.ReadData
 If( objHttp.LastError = 0 ) Then
  WScript.Echo strData
 End If
 objHttp.Disconnect
 WScript.Echo "Disconnect."
End If
WScript.Echo "Ready."

Zoek land op basis van een IP adres

Set objIPC = CreateObject( "AxNetwork.IPtoCountry" )  
objIPC.Host = "www.activexperts.com"            
objIPC.Query()                      
WScript.Echo "Query, result: " & objIPC.LastError     
If objIPC.LastError = 0 Then
 WScript.Echo "Host " & strHost & " is located in " & objIPC.CountryName
End If

Architectuur

De 'core' van ActiveXperts Network Component is een ActiveX/COM component en wordt in twee varianten meegeleverd:

 • AxNetwork32.dll - de 'ActiveXperts Network Component COM Component' voor 32-bit platformen;
 • AxNetwork64.dll - de 'ActiveXperts Network Component COM Component' voor 64-bit platformen.

ActiveXperts Network Component kan eenvoudig naar grote hoeveelheid pc's gedistribueerd worden. Nadat u de licentie heeft gekocht moet alleen het bestand AxNetwork32.dll (en/of AxNetwork64.dll) naar de verschillende pc's gekopieerd worden en moet deze DLL in het register van deze computer opgenomen worden.


Installatie

De ActiveXperts Network Component componenten

ActiveXperts Network Component bestaat uit 3 componenten, elke combinatie van de componenten kan geïnstalleerd worden:

 1. De ActiveXperts Network Component COM component - de ontwikkel interface;
 2. De ActiveXperts Network Component Help bestanden - documentatie;
 3. De ActiveXperts Network Component Sample bestanden - voorbeelden.

Installatie op een enkele computer

Om de software te installeren voert u eenvoudig het ASocket.exe setup programma uit, de InstallShield wizard voert u dan door het installatieproces. Als u de ActiveXperts Network Component COM component kiest, dan kan het setup-programma de registratie van de COM component voor u uitvoeren.

Alle opvolgende installaties van ActiveXperts Network Component op andere computers kunnen zowel handmatig als automatisch uitgevoerd worden.

Installatie op meerdere computers

Alle installaties op computers binnen een netwerk kunnen worden uitgevoerd m.b.t. het Setup programma.

Echter, omdat de installatie van de hoofd componenten erg simpel is, kan er worden gekozen om de installatie handmatig te doen, of om de installatie te integreren binnen een eigen installatie procedure of groep policies.

Indien gekozen wordt voor handmatige installatie van de COM component op andere computers, kan dit worden gedaan door uitvoering van de volgende acties:

 • Kopieer de ASocket.dll (en/of ASocketx64.dll) naar een doel lokatie op de nieuwe computer;
 • Registreer de COM component m.b.v. het volgende console-commando: REGSVR32 <doel-locatie>\ASocket.dll (en/of REGSVR32 <doel-locatie>\ASocketx64.dll)