U bevindt zich hier:

nl.ActiveXperts.com > Serial Port Component
ActiveXperts Serial Port Component
ActiveXperts Serial Port Component

quicklinks

Product Overzicht

Het toevoegen van seriële communicatie mogelijkheden aan applicaties is niet eenvoudig. Hiervoor is gespecialiseerde kennis nodig, die niet altijd aanwezig is bij software ontwikkelaars. Visual Basic en Visual C++ programmatuur vertrouwen daarom al jaren op de door ActiveXperts ontwikkelde "ActiveXperts Serial Port Component Serial Port" component. En in de laatste jaren zijn daar de C# en VB .NET ontwikkelaars bijgekomen.

How to use ActiveXperts Serial Port Component Visual Studio.NET project Web Application GUI application Console Application
Startup screen MS Visual Studio .NET web application .NET GUI application Console application

ActiveXperts Serial Port Component is een ActiveX/COM component dat zorg draagt voor een eenvoudig script-interface voor seriële, asynchrone communicatie via een seriële poort. ActiveXperts Serial Port Component kan de aansturing verzorgen van een ISDN-modem, USB seriële apparaten, weegbruggen, scanners, camera's en elk ander apparaat met een seriële interface.

Gebruik ActiveXperts Serial Port Component voor verschillende doeleinden:

 • Om industriële machines via de seriële poort aan te sturen
 • Om netwerk devices (zoals print-servers, routers, etc.) via de seriële poort aan te sturen
 • Om een modem aan te sturen, verbonden via de seriële/USB poort of Bluetooth
 • Om SMS messages berichten te verzenden naar een mobiele GSM telefoon m.b.v. een GSM SmartPhone/Modem verbonden met de PC (seriële/USB poort of Bluetooth)
 • Om bestanden te versturen via een null-modem kabel
 • Elke andere scenario waar seriële communicatie is gewenst

ActiveXperts Serial Port Component bevat voorbeelden voor diverse ontwikkel omgevingen, waaronder:

 • Visual Basic .NET
 • Visual C# .NET
 • Visual Basic 5.x of hoger
 • Visual C++ 5.x of hoger
 • Borland Delphi 7.x of hoger
 • Borland C++ Builder 6.x of hoger
 • ASP .NET
 • ASP 2.x
 • PHP
 • VBScript
 • Java/Javascript
 • HTML
 • Elke andere ontwikkel platform die ActiveX/COM componenten ondersteunt

ActiveXperts Serial Port Component kan gebruikt worden binnen de volgende besturingssystemen:

 • Windows 2012 R2 (64 bit);
 • Windows 2012 (64 bit);
 • Windows 2008 R2 (64 bit);
 • Windows 2008 (32 bit / 64 bit);
 • Windows 2003 (32 bit / 64 bit);
 • Windows 10 (32 bit / 64 bit);
 • Windows 8 (32 bit / 64 bit);
 • Windows 7 (32 bit / 64 bit);
 • Windows Vista (32 bit / 64 bit);
 • Windows XP (32 bit / 64 bit).

ActiveXperts Serial Port Component heeft de volgende kenmerken:

 • Directe COM-poort aansturen (bijv. 'COM2')
 • Windows Telephony Devices ondersteuning (zoals 'Standard 9600 bps Modem')
 • Ondersteuning voor RS-232, RS422 en RS485
 • Tot aan 256 simultaan geopende poorten
 • Thread-safe om de component te gebruiken in multi-threading omgevingen (multi-threading voorbeelden zijn aanwezig)
 • Ondersteuning voor Hayes compatible modems, verbonden via een seriële poort, USB of Bluetooth
 • Ondersteuning voor GSM/GPRS modems (seriële poort, USB of Bluetooth)
 • Ondersteuning voor virtuele COM poorten (d.w.z. COM poorten die ge-redirect zijn over het netwerk)
 • Hardware flow control (RTS/CTS, DTR/DSR)
 • Software flow control (XON/XOFF)
 • Ondersteuning voor verschillende baudrates
 • Mogelijkheid om baudrates, parity, stopbits etc. te configureren
 • Volledig gebufferde data transfer
 • Text en Binaire data transfer
 • Uitgebreide logging
 • Beschikbaar in een native 32-bit en een native 64-bit variant

Code Snippets

De volgende code snippets (VBScript) illustreren hoe ActiveXperts Serial Port Component gebruikt kan worden.

Voor meer voorbeelden, ga naar de Online ActiveXperts Serial Port Component Samples pagina.

Initialisatie van een modem via een directe COM poort

Set objComport = CreateObject("AxSerial.Comport") ' Create a new Comport instance

objComport.Device = "COM1"            ' Use a COM port (no Windows Device Driver)   
objComport.BaudRate = 56000           ' Set baudrate (default value: 9600) 
objComport.HardwareFlowControl = True      ' Set Hardware Flow Control (default: True)
objComport.SoftwareFlowControl = False      ' Set Software Flow Control (default: True)
objComport.Open                 ' Open the port
Wscript.Echo "Open, result: " & objComport.LastError
If( objComport.LastError <> 0 ) Then
  WScript.Quit
End If

objComport.WriteString( "at&f" ) ' Write command
str = objComport.ReadString
WScript.Echo "Received: [" & str & "]"      ' Read response

objComport.Close                 ' Close the port

Initialisatie van een modem via een Windows Telephony Driver

Set objComport = CreateObject( "AxSerial.Comport" ) ' Create a new Comport instance
objComport.Device = "Standard 9600 bps Modem" ' Use Standard 9600 bps Telephony driver   
objComport.Open                 ' Open the port
Wscript.Echo "Open, result: " & objComport.LastError
If( objComport.LastError <> 0 ) Then
  WScript.Quit
End If

objComport.WriteString( "at&f" )         ' Write command
str = objComport.ReadString
WScript.Echo "Received: [" & str & "]"      ' Read the response

objComport.Close                 ' Close the port

Send een SMS bericht via een GSM Modem, verbonden aan een PC; Logging is aangezet

Const RECIPIENT = "+31624896641"
Const MESSAGE = "Hello, world!"

Set objComport = CreateObject( "AxSerial.ComPort" ) ' Create a new Comport instance

objComport.Device = "Nokia 6680 SmartPhone"   ' Use the Standard 9600 bps Modem 
objComport.LogFile = "C:\AxSerial.log"   ' Enable logging
  
objComport.Open                 ' Open the port
Wscript.Echo "Open, result: " & objComport.LastError
If( objComport.LastError <> 0 ) Then
 WScript.Quit
End If

WriteStr objComport, "at+cmgs=" & Chr( 34 ) & strNumber & Chr( 34 )
ReadStr objComport
WriteStr objComport, strMessage
strTermCmd = Chr( 26 )              ' Terminate message: [ctrl]z and then [enter]
WriteStr objComport, strTermCmd
objComport.Sleep 3000              ' It takes a while before GSM phone responds
ReadStr objComport                ' +CMGS: expected
ReadStr objComport                ' OK expected
objComport.Close                 ' Close the port

' ********************************************************************
' Sub Routines
' ********************************************************************
Sub WriteStr( obj, str )
  obj.WriteString str
  WScript.Echo "-> " & str
End Sub

Sub ReadStr( obj )
  str = "notempty"
  obj.Sleep 200
  Do While str <> ""
   str = obj.ReadString
   If( str <> "" ) Then
     WScript.Echo "<- " & str
    End If
   Loop
End Sub

  ' ********************************************************************

Architectuur

ActiveXperts Serial Port Component gaat uit van de "Microsoft serial device drivers" en maakt gebruikt van deze drivers. De Microsoft-drivers worden niet vervangen en er worden geen extra seriële drivers geïnstalleerd. De installatie van ActiveXperts Serial Port Component houdt uw systeem schoon!

De 'core' van ActiveXperts Serial Port Component is een ActiveX/COM component en wordt in twee varianten meegeleverd:

 • AxSerial32.dll - de 'ActiveXperts Serial Port Component COM Component' voor 32-bit platformen
 • AxSerial64.dll - de 'ActiveXperts Serial Port Component COM Component' voor 64-bit platformen.

ActiveXperts Serial Port Component kan eenvoudig naar grote hoeveelheid pc's gedistribueerd worden. Nadat u de licentie heeft gekocht moet alleen het bestand AxSerial32.dll (en/of AxSerial64.dll) naar de verschillende pc's gekopieerd worden en moet deze DLL in het register van deze computer opgenomen worden.


Installatie

De ActiveXperts Serial Port Component componenten

ActiveXperts Serial Port Component bestaat uit 3 componenten; iedere combinatie van de componenten kan geïnstalleerd worden:

 1. De ActiveXperts Serial Port Component ActiveX/COM component - de interface naar de ActiveX/COM applicaties
 2. De ActiveXperts Serial Port Component Help bestanden - documentatie
 3. De ActiveXperts Serial Port Component Example bestanden - voorbeelden.

Installatie op een enkele computer

Voer het AxSerial32.exe installatie program uit. De InstallShield 'wizard' zal u door de installatie opties voeren.

Als u ervoor kiest om de ActiveXperts Serial Port Component COM component te installeren, zal Setup de registratie van het COM component automatisch uitvoeren. Maar u kunt er ook voor kiezen om de registratie zelf handmatig uit te voeren.

Alle opvolgende installaties van ActiveXperts Serial Port Component op andere computers kunnen zowel handmatig als automatisch uitgevoerd worden.

Installatie on meerdere computers

Alle installaties op computers binnen een netwerk kunnen worden uitgevoerd m.b.v. het Setup programma.

Echter, omdat de installatie van de hoofd componenten erg simpel is, kan er worden gekozen om de installatie handmatig te doen, of om de installatie te integreren binnen een eigen installatie procedure of groep policies.

Indien gekozen wordt voor handmatige installatie van de ActiveX/COM component op andere computers, kan dit worden gedaan door uitvoering van de volgende acties:

 • Kopieer de AxSerial32.dll (en/of AxSerial64.dll) naar een doel lokatie op de nieuwe computer
 • Registreer de ActiveX/COM component m.b.v. het volgende console-commando: REGSVR32 <doel-locatie>\AxSerial32.dll (en/of: REGSVR32 <doel-locatie>\AxSerial64.dll)