U bevindt zich hier:

nl.ActiveXperts.com > Serial Port Component
ActiveXperts Serial Port Component
ActiveXperts Serial Port Component

quicklinks

ActiveXperts Serial Port Component

Het toevoegen van seriële communicatie mogelijkheden aan applicaties is niet eenvoudig. Hiervoor is gespecialiseerde kennis nodig, die niet altijd aanwezig is bij software ontwikkelaars. Visual Basic en Visual C++ programmatuur vertrouwen daarom al jaren op de door ActiveXperts ontwikkelde "ActiveXperts Serial Port Component Serial Port" component. En in de laatste jaren zijn daar de C# en VB .NET ontwikkelaars bijgekomen.

How to use ActiveXperts Serial Port Component Visual Studio.NET project Web Application GUI application Console Application
Startup screen MS Visual Studio .NET web application .NET GUI application Console application

ActiveXperts Serial Port Component is een ActiveX/COM component dat zorg draagt voor een eenvoudig script-interface voor seriële, asynchrone communicatie via een seriële poort. ActiveXperts Serial Port Component kan de aansturing verzorgen van een ISDN-modem, USB seriële apparaten, weegbruggen, scanners, camera's en elk ander apparaat met een seriële interface.

Gebruik ActiveXperts Serial Port Component voor verschillende doeleinden:

 • Om industriële machines via de seriële poort aan te sturen
 • Om netwerk devices (zoals print-servers, routers, etc.) via de seriële poort aan te sturen
 • Om een modem aan te sturen, verbonden via de seriële/USB poort of Bluetooth
 • Om SMS messages berichten te verzenden naar een mobiele GSM telefoon m.b.v. een GSM SmartPhone/Modem verbonden met de PC (seriële/USB poort of Bluetooth)
 • Om bestanden te versturen via een null-modem kabel
 • Elke andere scenario waar seriële communicatie is gewenst

ActiveXperts Serial Port Component bevat voorbeelden voor diverse ontwikkel omgevingen, waaronder:

 • Visual Basic .NET - Visual C# .NET - ASP .NET (VB) - ASP .NET (CSharp) - Visual Basic - ASP (classic) - Visual C++ - VBScript - Powershell - HTML - Javascript - Delphi - PHP - ColdFusion - jede andere ActiveX/COM Container Anwendung.

ActiveXperts Serial Port Component kan gebruikt worden binnen de volgende besturingssystemen:

 • Server Platformen: Windows 2016 (64 bit) - Windows 2012 R2 (64 bit) - Windows 2012 (64 bit) - Windows 2008 R2 (64 bit) - Windows 2008 (32 bit / 64 bit) - Windows 2003 (32 bit / 64 bit)
 • Workstation Platformen: Windows 10 (32 bit / 64 bit) - Windows 8 (32 bit / 64 bit) - Windows 7 (32 bit / 64 bit) - Windows Vista (32 bit / 64 bit) - Windows XP (32 bit / 64 bit)

ActiveXperts Serial Port Component heeft de volgende kenmerken:

 • Directe COM-poort aansturen (bijv. 'COM2')
 • Windows Telephony Devices ondersteuning (zoals 'Standard 9600 bps Modem')
 • Ondersteuning voor RS-232, RS422 en RS485
 • Tot aan 256 simultaan geopende poorten
 • Thread-safe om de component te gebruiken in multi-threading omgevingen (multi-threading voorbeelden zijn aanwezig)
 • Ondersteuning voor Hayes compatible modems, verbonden via een seriële poort, USB of Bluetooth
 • Ondersteuning voor GSM/GPRS modems (seriële poort, USB of Bluetooth)
 • Ondersteuning voor virtuele COM poorten (d.w.z. COM poorten die ge-redirect zijn over het netwerk)
 • Hardware flow control (RTS/CTS, DTR/DSR)
 • Software flow control (XON/XOFF)
 • Ondersteuning voor verschillende baudrates
 • Mogelijkheid om baudrates, parity, stopbits etc. te configureren
 • Volledig gebufferde data transfer
 • Text en Binaire data transfer
 • Uitgebreide logging
 • Beschikbaar in een native 32-bit en een native 64-bit variant

Code Snippets

De volgende code snippets (VBScript) illustreren hoe ActiveXperts Serial Port Component gebruikt kan worden.

Voor meer voorbeelden, ga naar de Online ActiveXperts Serial Port Component Samples pagina.

Initialisatie van een modem via een directe COM poort

Set objComport = CreateObject("AxSerial.Comport") ' Create a new Comport instance

objComport.Device = "COM1"            ' Use a COM port (no Windows Device Driver)   
objComport.BaudRate = 56000           ' Set baudrate (default value: 9600) 
objComport.HardwareFlowControl = True      ' Set Hardware Flow Control (default: True)
objComport.SoftwareFlowControl = False      ' Set Software Flow Control (default: True)
objComport.Open                 ' Open the port
Wscript.Echo "Open, result: " & objComport.LastError
If( objComport.LastError <> 0 ) Then
  WScript.Quit
End If

objComport.WriteString( "at&f" ) ' Write command
str = objComport.ReadString
WScript.Echo "Received: [" & str & "]"      ' Read response

objComport.Close                 ' Close the port

Initialisatie van een modem via een Windows Telephony Driver

Set objComport = CreateObject( "AxSerial.Comport" ) ' Create a new Comport instance
objComport.Device = "Standard 9600 bps Modem" ' Use Standard 9600 bps Telephony driver   
objComport.Open                 ' Open the port
Wscript.Echo "Open, result: " & objComport.LastError
If( objComport.LastError <> 0 ) Then
  WScript.Quit
End If

objComport.WriteString( "at&f" )         ' Write command
str = objComport.ReadString
WScript.Echo "Received: [" & str & "]"      ' Read the response

objComport.Close                 ' Close the port

Architectuur

ActiveXperts Serial Port Component gaat uit van de "Microsoft serial device drivers" en maakt gebruikt van deze drivers. De Microsoft-drivers worden niet vervangen en er worden geen extra seriële drivers geïnstalleerd. De installatie van ActiveXperts Serial Port Component houdt uw systeem schoon!

De 'core' van ActiveXperts Serial Port Component is een ActiveX/COM component en wordt in twee varianten meegeleverd:

 • AxSerial64.dll - de 'ActiveXperts Serial Port Component COM Component' voor 64-bit platformen
 • AxSerial32.dll - de 'ActiveXperts Serial Port Component COM Component' voor 32-bit platformen

ActiveXperts Serial Port Component kan eenvoudig naar grote hoeveelheid pc's gedistribueerd worden. Nadat u de licentie heeft gekocht moet alleen het bestand AxSerial64.dll (en/of AxSerial32.dll) naar de verschillende pc's gekopieerd worden en moet deze DLL in het register van deze computer opgenomen worden.


Licenties en Prijzen

Klik hier voor gedetailleerde informatie over de licentie vormen en prijzen.