U bevindt zich hier:

nl.ActiveXperts.com > SMS Component
ActiveXperts SMS Component
ActiveXperts SMS Component

quicklinks

ActiveXperts SMS Component

ActiveXperts SMS Component is een ontwikkel tool die het mogelijk maakt SMS functionaliteit toe te voegen aan Windows applicaties. Met ActiveXperts SMS Component, kunnen SMS berichten worden verzonden en ontvangen (inclusief WAP, ringtones, picture berichten) via een:

 • GSM modem/telefoon
 • SMPP SMSC provider
 • HTTP SMSC provider
 • Hayes compatibel modem

Met ActiveXperts SMS Component kunnen Pager berichten worden verzonden via een:

 • SNPP Provider (alpha-numeric paging)
Welcome screen Visual Studio.NET project Web Application GUI Application Console Application
Welcome screen Visual Studio integration .NET web application .NET forms application .NET console application

SMS kenmerken:

 • Verzenden van alpha-numerieke tekst SMS berichten
 • Verzenden van Unicode tekst SMS berichten tbv. buitenlandse talen zoals Chinees, Arabisch, etc.
 • Verzenden van multi-media SMS berichten, inclusief ringtones, pictures en logo's
 • Verzenden van niewe voicemail/fax indicaties
 • Verzenden van WAP Push en WAP Bookmark berichten
 • Afleverbevestiging van uitgaande SMS berichten
 • Ontvangen van SMS berichten, evt. vanaf verschillende geheugen locaties (geldt alleen voor GSM)
 • Ondersteuning voor multi-part berichten, om berichten toe te staan die langer zijn dan 160 tekens
 • Ondersteuning voor GSM modems en GSM telefoons om SMS berichten te verzenden en te ontvangen
 • Ondersteuning voor SMS/HTTP providers tbv. klein-, middel- en grote volumes
 • Ondersteuning voor SMPP (Short Message Peer to Peer) tbv. hoge bericht volumes
 • Ondersteuning voor TAP/XIO en UCP dial-in SMSC providers
 • Ondersteuning voor Windows 'Phone and Modem devices' en directe COM poorten

Pager kenmerken:

 • Verzenden van alpha-numerieke Pager berichten via SNPP

Algemene kenmerken:

 • Ondersteuning voor multi-threading omgevingen. Het component is thread-safe, wat betekent dat het gebrikt kan worden in een multi-threaded omgeving
 • Troubleshooting faciliteiten middels diverse 'tracing' mogelijkheden
 • Voorbeelden bijgeleverd voor diverse ontwikkel platformen zoals: MS Visual Basic, MS Visual Basic .NET, MS Visual C++, MS Visual C# .NET, ASP, ASP .NET en meer
 • Beschikbaar in een native 32-bit en een native 64-bit variant

SMS Component bevat voorbeelden voor diverse ontwikkel omgevingen, waaronder:

 • Visual Basic .NET - Visual C# .NET - ASP .NET (VB) - ASP .NET (CSharp) - Visual Basic - ASP (classic) - Visual C++ - VBScript - Powershell - HTML - Javascript - Delphi - PHP - ColdFusion - jede andere ActiveX/COM Container Anwendung.

ActiveXperts SMS Component kan gebruikt worden binnen de volgende besturingssystemen:

 • Server Platforms: Windows 2016 (64 bit) - Windows 2012 R2 (64 bit) - Windows 2012 (64 bit) - Windows 2008 R2 (64 bit) - Windows 2008 (32 bit / 64 bit) - Windows 2003 (32 bit / 64 bit)
 • Workstation Platforms: Windows 10 (32 bit / 64 bit) - Windows 8 (32 bit / 64 bit) - Windows 7 (32 bit / 64 bit) - Windows Vista (32 bit / 64 bit) - Windows XP (32 bit / 64 bit)

Code Snippets

De volgende code snippets (VBScript) illustreren hoe ActiveXperts SMS Component gebruikt kan worden.

Voor meer voorbeelden, ga naar de Online SMS Component Samples pagina.

Verzenden van een SMS bericht via een GSM/GPRS modem

Option Explicit

Dim objGsm, objSmsMessage, objSmsConstants

Set objGsm        = CreateObject ( "AxSms.Gsm" )
Set objSmsMessage    = CreateObject ( "AxSms.Message" )
Set objSmsConstants   = CreateObject ( "AxSms.Constants" )

objGsm.Open "MultiTech GSM MultiModem", "0000" ' Pincode is 0000. 
WScript.Echo "Open Device, result: " & objGsm.LastError

' Message: set all properties
objSmsMessage.Clear
objSmsMessage.ToAddress = "+31612345678"
objSmsMessage.Body    = "Hello, world!"
objSmsMessage.BodyFormat = objSmsConstants.BODYFORMAT_TEXT 

objGsm.SendSms( objSmsMessage ) 
WScript.Echo "Send, result: " & objGsm.LastError

objGsm.Close

Verzenden van een SMS bericht via een SMPP provider

Option Explicit

' Declare objects
Dim objSmpp, objMessage, objSmsConstants, objDeliveryStatus

' Declare Variables
Dim strReference

Dim strServer, nPort, nTimeout, strUsername, strPassword

' Create objects
Set objSmpp       = CreateObject ( "AxSms.Smpp" )
Set objMessage      = CreateObject ( "AxSms.Message" )
Set objSmsConstants   = CreateObject ( "AxSms.Constants" )

' Connect to smpp provider on port 2775, max. 5000msecs before timeout
objSmpp.Connect "smpp.activexperts-labs.com", 2775, 5000
If ( objSmpp.LastError <> 0 ) Then 
 WScript.Sleep 3000
 WScript.Quit
End If 

objSmpp.Bind objSmsConstants.SMPP_BIND_TRANSMITTER, "myaccount", "mypassword, "", 
       objSmsConstants.SMPP_VERSION_34, 0, 0, "", 5000
Wscript.Echo "Binding Smpp Credentials, result: " & objSmpp.LastError
If ( objSmpp.LastError <> 0 ) Then
 objSmpp.Disconnect
 WScript.Quit
End If

' Message: set all properties
objMessage.Clear
objMessage.FromAddress  = "+3161213456789"
objMessage.ToAddress   = "+3161122334455"
objMessage.Body      = "Hello, world!"
objMessage.BodyFormat  = objSmsConstants.BODYFORMAT_TEXT  

objSmpp.SubmitSms ( objMessage )
Wscript.Echo "SubmitSms, result: " & objSmpp.LastError

objSmpp.Unbind
objSmpp.Disconnect

WScript.Echo "Ready."

Architectuur

De 'core' van ActiveXperts SMS Component is een ActiveX/COM component en wordt in twee varianten meegeleverd:

 • AxSms64.dll - de 'SMS Component COM Component' voor 64-bit platformen
 • AxSms32.dll - de 'SMS Component COM Component' voor 32-bit platformen

ActiveXperts SMS Component kan eenvoudig naar grote hoeveelheid pc's gedistribueerd worden. Nadat u de licentie heeft gekocht moet alleen het bestand AxMmCtl.dll (en/of AxSms64.dll) naar de verschillende pc's gekopieerd worden en moet deze DLL in het register van deze computer opgenomen worden.


Licenties en Prijzen

Klik hier voor gedetailleerde informatie over de licentie vormen en prijzen.