U bevindt zich hier:

nl.ActiveXperts.com > Email Component
ActiveXperts Email Component
ActiveXperts Email Component

quicklinks

Product Overzicht

ActiveXperts Email Component is een makkelijk te gebruiken programmeer interface naar SMTP- en POP3 e-mail communicatie. Het is perfect geschikt voor situaties waarin e-mails automatisch verstuurd en/of ontvangen moeten worden, bijvoorbeeld vanuit batches, applicaties, web servers, etc.

How to use ActiveXperts Email Component Visual Studio.NET Web Application GUI Application Console Application
Startup screen MS Visual Studio .NET web application .NET GUI application Console application

ActiveXperts Email Component biedt de volgende functionaliteit:

 • Verzenden van e-mail berichten via SMTP
 • Ontvangen van e-mail berichten via POP3
 • Meerdere recipients (To, CC, BCC)
 • Meerdere bijlagen (attachments), ASCII en binary
 • Rich Text message body formatering (HTML)
 • 'Embedded' objecten in bericht, zoals plaatjes, geluid etc.
 • Ondersteuning voor Unicode
 • Meerdere character sets (ter ondersteuning van buitenlandse talen), inclusief Arabisch, Japans, Chinees, Koreaans, Turks, Russisch, Hebreeuws, Vietnamees en meer
 • SMTP authorisatie, met ondersteuning voor AUTH PLAIN, AUTH LOGIN en AUTH CRAM-MD5 aanmelding
 • POP3 authorisatie, met ondersteuning voor Plain text en APOP3 aanmelding
 • POP3 header download
 • Laden and opslaan (import and export) van MIME (.mim) bestanden
 • E-mail wachtrij om de performance van verhogen
 • Ondersteuning voor 7/8 bit, quoted-printable en base64 encoding
 • Gedetailleerde error omschrijvingen
 • Geavanceerde 'tracing' (ter ondersteuning van probleem oplossing)
 • Windows Event Logging
 • Voorbeelden voor diverse ontwikkel platformen incl.: Visual Basic, Visual Basic .NET, Visual C++, Visual C# .NET, ASP, ASP .NET, Delphi, PHP en meer

ActiveXperts Email Component voldoet volledig aan de regels van het SMTP bericht protocol, zoals beschreven in RFC 822. Tevens voldoet het aan de regels van het MIME email berichten protocol zoals beschreven RFC 1521, RFC1522 and RFC 822.

ActiveXperts Email Component bevat voorbeelden voor diverse ontwikkel omgevingen, waaronder:

 • Visual Basic .NET
 • Visual C# .NET
 • Visual Basic 5.x of hoger
 • Visual C++ 5.x of hoger
 • Borland Delphi 7.x of hoger
 • Borland C++ Builder 6.x of hoger
 • ASP .NET
 • ASP 2.x
 • PHP
 • VBScript
 • Java/Javascript
 • HTML
 • Elke andere ontwikkel platform die ActiveX/COM componenten ondersteunt

ActiveXperts Email Component kan gebruikt worden binnen de volgende besturingssystemen:

 • Windows 2012 R2 (64 bit);
 • Windows 2012 (64 bit);
 • Windows 2008 R2 (64 bit);
 • Windows 2008 (32 bit / 64 bit);
 • Windows 2003 (32 bit / 64 bit);
 • Windows 10 (32 bit / 64 bit);
 • Windows 8 (32 bit / 64 bit);
 • Windows 7 (32 bit / 64 bit);
 • Windows Vista (32 bit / 64 bit);
 • Windows XP (32 bit / 64 bit).

De software ondersteunt (optioneel) een zogenaamde "queue service", hetgeen gebruikt wordt om het versturen van emails te versnellen en om klanten te ondersteunen die geen directe verbinding hebben met een SMTP-server. Deze wachtrij-functie heeft al enkele jaren zijn voordeel bewezen bij grote bedrijven. We hebben een grote hoeveelheid voorbeeldprogramma's voor verschillende ontwikkelomgevingen (zoals VBScript, Visual Studio, Visual Studio .NET, etc). Deze voorbeelden worden gedurende de installatieprocedure naar uw harddisk gekopieerd.


Code Snippets

De volgende code snippets (VBScript) illustreren hoe ActiveXperts Email Component gebruikt kan worden.

Voor meer voorbeelden, ga naar de Online ActiveXperts Email Component Samples pagina.

Versturen van een e-mail

Set objSmtpServer     = CreateObject("AxEmail.Smtp")   ' Create SMTP object
Set objSmtpMail      = CreateObject("AxEmail.Message")  ' Create e-mail object 

objSmtpServer.Connect( "smtp.mydomain.com" ) 
Wscript.Echo "Connect, result: " & objSmtpServer.LastError

' Set mail properties
objSmtpMail.FromAddress  = "sender@mydomain.com"         ' Sender's e-mail address
objSmtpMail.FromName   = "ActiveXperts Email Component Demo"          ' Sender's displayname
objSmtpMail.Subject    = "ActiveXperts Email Component Message"         ' Subject
objSmtpMail.BodyPlainText = "Hello, world"            ' Body
objSmtpMail.AddTo "recipient1@myrecipients.com", "Recipient 1"  ' Add a recipient
   
objSmtpServer.Send( objSmtpMail )                 ' Send now 
WScript.Echo "Send, result: " & objSmtpServer.LastError
WScript.Echo "Last response: " & objSmtpServer.LastSmtpResponse 
   
objSmtpServer.Disconnect                     ' Finally, disconnect

Architectuur

De 'core' van ActiveXperts Email Component is een ActiveX/COM component en wordt in twee varianten meegeleverd:

 • AxEmail32.dll - de 'ActiveXperts Email Component COM Component' voor 32-bit platformen
 • AxEmail64.dll - de 'ActiveXperts Email Component COM Component' voor 64-bit platformen.

ActiveXperts Email Component kan eenvoudig naar grote hoeveelheid pc's gedistribueerd worden. Nadat u de licentie heeft gekocht moet alleen het bestand AxEmail32.dll (en/of AxEmail64.dll) naar de verschillende pc's gekopieerd worden en moet deze DLL in het register van deze computer opgenomen worden.

ActiveXperts Email Component wachtrij functionaliteit

Met ActiveXperts Email Component zult u normaal gesproken alleen SMTP-berichten direct naar een SMTP-server sturen. Hier zijn echter 2 nadelen aan verbonden:

 1. U moet direct toegang hebben tot de SMTP-server vanaf de cliënt
 2. Het versturen van emails vanaf de cliënt kan nogal wat tijd kosten, hetgeen afhankelijk is van de grootte van het bericht, de snelheid van de SMTP-server en de netwerkverbinding.

ActiveXperts Email Component kan deze problemen oplossen door middel van een zogenaamd wachtrij mechanisme ('Queue'): de applicatie of het script maakt verbinding met het netwerk en slaat de email mime op in een bestand, waarna de controle direct wordt teruggegeven aan de applicatie of het script. De ActiveXperts Email Component Queue Service pakt dit bestand op en verstuurt de email(s) naar de SMTP-server. Om gebruik te maken van deze wachtrij functionaliteit moet de Queue functie vanuit de applicatie of script aangeroepen worden in plaats van de Send functie. De ActiveXperts Email Component Queue Service heeft uitgebreide logboek faciliteiten.

De Queue bestaat enkel en alleen uit een directory. Als u ActiveXperts Email Component op een enkele machine gebruikt dan can dit een lokale directory zijn. Als u ActiveXperts Email Component op meer dan 1 machine gebruikt dan moet deze directory op een netwerkschijf staan.

Er zij geen extra licenties nodig om ActiveXperts Email Component Queue Service te installeren; het aantal licenties is gebaseerd op het aantal PC's waar de ActiveXperts Email Component COM component is geregistreerd.

De installatie van de ActiveXperts Email Component Queue Service creëert een aantal subdirectories in the installatie directory van ActiveXperts Email Component:

 1. Log - standaard directory voor alle logbestanden
 2. Mail\Pickup - cliënten en webservers slaan hier hun mime-bestanden op; de ActiveXperts Email Component Queue Service haalt hier deze mime-bestanden op en stuurt ze weg
 3. Mail\Failed - emails die fout gegaan zijn worden hier opgeslagen (indien geconfigureerd)
 4. Mail\Sent - verzonden emails worden hier opgeslagen (indien geconfigureerd)

Installatie

De ActiveXperts Email Component componenten

ActiveXperts Email Component bestaat uit 4 componenten, elke combinatie van de componenten kan geïnstalleerd worden:

 1. De ActiveXperts Email Component COM component - de interface naar COM applicaties
 2. De ActiveXperts Email Component Queue Service - e-mail wachtrij-fuctionaliteit;
 3. De ActiveXperts Email Component Help bestanden - documentatie
 4. De ActiveXperts Email Component Example bestanden - voorbeelden

Installatie op een enkele computer

Om de software te installeren voert u eenvoudig het AxEmail32.exe setup programma uit, de InstallShield wizard voert u dan door het installatieproces. Als u de ActiveXperts Email Component COM component kiest, dan kan het setup-programma de registratie van de COM component voor u uitvoeren.

Als gekozen wordt voor installatie van de ActiveXperts Email Component Queue Service, dan zal Setup deze service automatisch installeren. Maar er kan ook voor worden gekozen om de service handmatig te installeeren, bijvoorbeeld via de INSTSVR Resource Kit utility;

Alle opvolgende installaties van ActiveXperts Email Component op andere computers kunnen zowel handmatig als automatisch uitgevoerd worden.

Installatie on meerdere computers

Alle installaties op computers binnen een netwerk kunnen worden uitgevoerd m.b.t. het Setup programma.

Echter, omdat de installatie van de hoofdcomponenten erg simpel is, kan er worden gekozen om de installatie handmatig te doen, of om de installatie te integreren binnen een eigen installatieprocedure of groep policies.

Indien gekozen wordt voor handmatige installatie van de ActiveX/COM component op andere computers, kan dit worden gedaan door uitvoering van de volgende acties:

 • Kopieer de AxEmail32.dll (en/of AxEmail64.dll) naar een doel lokatie op de nieuwe computer
 • Registreer de COM component m.b.v. het volgende console-commando: REGSVR32 <doel-locatie>\AxEmail32.dll (en/of REGSVR32 <doel-locatie>\AxEmail64.dll)